Ochrona danych osobowych

Witamy na stronie internetowej naszego gabinetu fizjoterapii. Poniższa polityka prywatności dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i oferowanych na niej usług. Niniejsza polityka prywatności informuje o gromadzeniu danych osobowych podczas wizyty na tej stronie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi ochrony danych. Ponadto gabinet fizjoterapii nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tej strony internetowej.

Zasadniczo nasza praktyka fizjoterapeutyczna oferuje swoje usługi wyłącznie w Szwajcarii i jest skierowana wyłącznie do osób zamieszkałych w Szwajcarii.

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Przy każdym wejściu na stronę internetową gromadzony jest szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na naszą infrastrukturę IT.

Te dane i informacje są wymagane do (1) prawidłowego wyświetlania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszej infrastruktury IT i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania niezbędnych informacji w przypadku cyberataku.

Ponadto nasza praktyka fizjoterapeutyczna może analizować te dane i informacje zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych swojej infrastruktury IT. Zebrane dane i informacje będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach, a następnie zostaną usunięte.

Łącza do innych witryn internetowych

Niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn internetowych innych dostawców. Nasza praktyka fizjoterapeutyczna nie ma wpływu na te strony internetowe, ich zawartość, oferty lub dostępność, ani na obowiązujące tam oświadczenia i przepisy dotyczące ochrony danych. W związku z tym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Pliki cookie i inne usługi

Nasza praktyka fizjoterapeutyczna może wykorzystywać pliki cookie na swojej stronie internetowej. Pliki cookie zawierają tak zwany identyfikator pliku cookie, unikalny identyfikator pliku cookie, który przypisuje strony internetowe i serwery do określonej przeglądarki internetowej. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą tego unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Opcja

Takie informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP) mogą, na przykład w przypadku Google Analytics, być przesyłane na serwery za granicą i tam przechowywane. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie tych danych.

Opcja

Nasza praktyka fizjoterapeutyczna może korzystać z innych usług oferowanych przez zewnętrznych dostawców w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy lub artykuły, ze stroną internetową. Taka integracja zawsze zakłada, że ci zewnętrzni dostawcy mogą gromadzić i przetwarzać adres IP i inne informacje o odwiedzających tę witrynę. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża na to zgodę.

Opcja mediów społecznościowych/sieci społecznościowych

Na tej stronie internetowej mogą być umieszczone przyciski („wtyczki mediów społecznościowych”), które nawiązują kontakt z serwerami sieci społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram itp.). Klikając jeden z tych przycisków, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie niezbędnych danych, takich jak adres IP, wizyta na stronie internetowej itp. do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej.

Opcja newslettera

Użytkownik ma możliwość zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane przekazane gabinetowi fizjoterapii, w szczególności adres e-mail i imię, mogą być wykorzystywane do regularnej wysyłki naszego newslettera. Newsletter jest wysyłany bezpośrednio przez gabinet fizjoterapii lub przez wyspecjalizowaną firmę. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu (za pośrednictwem łącza w biuletynie lub na stronie internetowej). Można również poinformować nas o tym pocztą elektroniczną lub korzystając z danych kontaktowych podanych w nocie prawnej. Dane osobowe pozostaną w naszej praktyce fizjoterapeutycznej oraz, w stosownych przypadkach, w firmie, której zlecono wysyłanie biuletynu, tak długo, jak długo użytkownik subskrybuje biuletyn.

Opcje komunikacji

Strona internetowa naszej praktyki fizjoterapeutycznej zawiera pewne informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny i bezpośrednią komunikację, w tym ogólny adres e-mail. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem opcji komunikacji oferowanych na naszej stronie internetowej, Twoje dane kontaktowe i treść zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Uwaga

Nie można zagwarantować, że dane zostaną przekazane w sposób poufny. W związku z tym podczas kontaktowania się z nami w ten sposób nie należy przekazywać żadnych poufnych danych (dotyczących kwestii medycznych itp.).

Prawa użytkownika

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługują różne prawa, takie jak prawo do informacji. Aby dochodzić swoich praw, należy skontaktować się z gabinetem fizjoterapii. Chętnie udzielimy dalszych informacji w tym zakresie.

Zmiany

Nasza praktyka fizjoterapeutyczna może zmienić niniejszą politykę prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązuje aktualna wersja opublikowana na naszej stronie internetowej. Jeśli oświadczenie o ochronie danych jest częścią umowy z użytkownikiem, w przypadku aktualizacji poinformujemy go o zmianie pocztą elektroniczną lub w inny odpowiedni sposób.

Data: 01.09.2023