Tel: 041 535 86 69 E-Mail: [email protected]

„Człowiek pracujący rękoma to robotnik, człowiek pracujący rękoma i umysłem to rzemieślnik,
a człowiek pracujący rękoma, umysłem i sercem to ARTYSTA”.
A.T.Still

Witaj!

Traktujemy ciało jako całość, gdzie każdy element jest niezmiernie ważny w prawidłowym funkcjonowaniu. Poszukujemy zdolności ciała do samoregeneracji i utrzymania homeostazy, czyli równowagi we ścisłej współpracy z wiarą we własne siły wewnętrzne.

Naszym najważniejszym celem terapeutycznym jest znalezienie zdrowia, zgodnie ze stwierdzeniem "Każdy może znaleźć chorobę, ale chodzi o znalezienie zdrowia!".

Slide Physio Osteo Kudla Warten Slide Physio Osteo Kudla Office Slide Slide Physio Osteo Kudla Slide Slide Slide Physio Osteo Kudla aussen