Tel: 041 535 86 69 E-Mail: [email protected]

Pytania

Kto wystawia skierowanie na fizjoterapię?

Lekarz każdej specjalności, Chiropraktyk.

Czy mogę skorzystać z fizjoterapii bez skierowania?

Tak, w takim wypadku całkowity koszt terapii ponosi pacjent.

Przez jaki okres ważne jest skierowanie?

Skierowanie jest ważne przez 3 miesiące.

Do kogo zostaje wysłany rachunek?

Rachunek zostaje wysłany bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Jak mogę umówić lub odwoływać wizytę?

Wizytę można zaplanować bądź anulować przez telefon lub kalendarz online. Zmiany możliwe są nie później niż 24h przed planowaną wizytą.

Jak długo trwa terapia?

30 minut fizjoterapia, 60 minut etiopatia.